17 de des. 2012

apunt petit amb ploma i pincell d'aigua per provar el paper ClearFontain