15 de març 2013

divendres al taller

Un paisatge, dos cops