20 de set. 2013

Pomes i pera

Versió definitiva

Versió modificada amb Photoshop

Versió inicial